tool

Online cursus voor docenten

  • docenten
  • Leermodules

H o e p r a a t j e i n d e k l a s o v e r m e n t a l e g e z o n d h e i d ?

Met deze gratis training helpen we docenten om preventief het gesprek over mentale gezondheid aan te gaan met jongeren in de klas.

De training bestaat uit vijf modules van 50 à 60 minuten, die je afzonderlijk op een voor jou geschikt moment kunt doorlopen, en is bedoeld voor docenten binnen de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en de onderbouw van het mbo (niv. 3 en 4).

Iedere module eindigt bovendien met een concrete werkvorm die je als docent in de klas kunt inzetten om de kennis uit de module in de praktijk te brengen.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met MIND, en met de steun van FNO Zorg voor kansen.