tool

9 lessen om mentale gezondheid te bevorderen op de werkvloer

  • werkgevers

Het belang van mentaal gezond zijn krijgt steeds meer aandacht, en terecht. Bijna de helft (43%) van de bevolking voldoet op enig moment in zijn of haar leven aan de criteria van een psychische aandoening. Daarnaast komt iedereen tegenslagen of moeilijkere periodes tegen in het leven. Mensen laten deze ervaringen niet thuis als ze de werkvloer opstappen. Het gesprek over mentale gezondheid gaat dus iedereen aan. Als leidinggevende kan jij zorgen voor een werkklimaat waarin het mentaal welzijn van medewerkers binnen jouw onderneming centraal staat.

Hoe? We delen hieronder 9 lessons learned van andere ondernemingen.

1. Erken dat mentale gezondheid iedereen aangaat

Verweef mentaal gezond zijn in de hele organisatie. Ook als er (nog) niets aan de hand is en iedereen zich goed voelt is het van belang preventief aandacht te besteden aan hoe we ons voelen. Net zoals het doen van sport ter bevordering van onze lichamelijke gezondheid is het noodzakelijk aandacht te besteden aan hoe we ons voelen ter bevordering van onze mentale gezondheid.

2. Maak tijd voor een open gesprek over mentale gezondheid

Bouw vaste momenten in om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het met iedereen gaat. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens één-op-één incheckmomenten en teamoverleggen het een vast agendapunt te laten zijn. Een andere optie is een buddy-systeem, waarbij het wel belangrijk is ervoor te waken dat collega’s problemen van anderen gaan overnemen.

3. Geef zelf het goede voorbeeld en doorbreek mogelijke taboes

Practice what you preach: als leidinggevende kun je het goede voorbeeld geven door af en toe zelf open te zijn over emoties die je ervaart bij bepaalde situaties. Door aan anderen te laten zien dat het niet nodig is om je hiervoor te schamen en dat het juist normaal is, doorbreek je het taboe op mentale klachten. Dit kan in het begin onwennig zijn. Het kan dan helpen om van tevoren na te denken wat je wil delen en in welke context jij je hier comfortabel bij voelt.

4. Stimuleer een gezonde werk-privé-balans

Een gezonde werk-privé balans kan een uitdaging zijn voor medewerkers die zich iedere dag hard inzetten voor de missie van je sociale onderneming. Het verankeren van een aantal zaken in het beleid, zorgt ervoor dat er een klimaat ontstaat waarin een gezonde werk-privé-balans gefaciliteerd wordt. Denk aan het verruimen van pauzes, een rustruimte aanbieden op kantoor, mental health days invoeren of kiezen voor flexibele werktijden die aansluiten bij persoonlijke behoeften.

5. Ontwikkel een gemeenschappelijke taal om mentale gezondheid bespreekbaar te maken

Niet iedereen is gewend om te praten over hoe zij zich voelen of hoe het gaat. Gelukkig kan je deze vaardigheid leren! Creëer een gemeenschappelijke taal door het bieden van werkvormen en termen om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door allemaal met de stoplicht methode of in één woord (one word open) uit te drukken hoe jij je voelt.

6. Organiseer bijeenkomsten om het bewustzijn over mentale gezondheid te vergroten

Organiseer activiteiten om medewerkers bewust te maken van mentale gezondheid en wat zij hier zelf aan kunnen doen. Denk aan een workshop over een gezonde werk-privé balans, stress management, ademhaling of een mindful lunch. Maak deelname laagdrempelig door de activiteit onder werktijd te organiseren. Niet alle activiteiten zullen alle medewerkers aanspreken, zorg daarom voor verschillende opties en geef het een verplicht karakter.

7. Maak de stap naar hulp zo laagdrempelig mogelijk

Soms heeft iemand meer hulp of begeleiding nodig. Mensen vinden het vaak lastig om hierom te vragen. Maak het daarom zo toegankelijk mogelijk om met iemand te praten. Communiceer duidelijk wat de stappen zijn die medewerkers kunnen zetten als ze ergens mee zitten. Wees je ervan bewust dat veel mensen bang zijn voor consequenties, juist op werk. Het kan daarom helpen om hulp aan te bieden op anonieme basis. Er zijn meerdere organisaties die hierbij kunnen helpen, zoals OpenUp.

8. Betrek je team bij het vormgeven van nieuw beleid

Door medewerkers mee te laten praten over nieuw beleid  creëer je draagvlak en betrokkenheid op dit thema binnen de organisatie. Het gewenste effect heeft hierdoor meeste kans van slagen. Je kunt bijvoorbeeld een werkgroep oprichten met medewerkers die dit thema belangrijk vinden en zich hiervoor in willen zetten. Ook kun je een anonieme survey inzetten om te peilen hoe medewerkers over dit onderwerp denken en wat voor opties en/of interventies voor hen zouden bijdragen aan hun mentale gezondheid.

9. Maak mentaal welzijn een continue prioriteit

Mentale gezondheid is nooit af. Zorg dat het onderwerp binnen je sociale onderneming op de agenda blijft staan. Zo draag je als leidinggevende bij aan een werkklimaat waarin medewerkers zich goed voelen en met plezier naar hun werk gaan.